top of page
dog-ga26cb6e06_1920.jpg

Registerna valpkullen

Det är du som uppfödare och kennelägare som ska skriva på och skicka in valpkullsregisteringen. Du får inte registrera valpar i någon annans namn eller själv agera som bulvan. Gäller även vid köp och försäljning av hund.

Vid registrering ska ansökan vara påskriven av tikägare och hanhundsägare.

 

Följande bilagor ska bifogas om det inte är gjort sedan tidigare:    

DNA profil på bägge föräldrarna. 

Eventuellt testikelbevis.

Intyg på gjorda tester eller avläsningar som krävs/rekommenderas för rasen.

Om någon valp/valpar i kullen har kuperats av medicinska skäl skall veterinärintyg bifogas registreringsansökan. Dessa valpar åläggs utställningsförbud.

Svabbtest

Alla valparna ska svabbtestas för DNA av veterinär eller av SCF konsulent. Rör kan beställas av oss eller från laboratoriet. Rören skickas sedan till oss för lagring.

Övrigt

Valparna får inte avskiljas från sin mor eller säljas före 8 veckor ålder.

Alla valpar i kullen ska registreras vid samma tillfälle och innan kullen uppnått 12 veckors ålder.

Valpar vars föräldrar inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att registreras.

Uppfödaren är skyldig att tillhandahålla stamtavla med av veterinär ifyllt chipnummer samt besiktningsprotokoll, ej äldre än 7 dagar vid leverans av valp.

Vad kostar det?

250 kr per valp + 69 kr i porto.

I samband med att du skickar in registreringsansökan ska avgiften betalas till      BG 

Märk betalningen med med ditt namn samt valpkull SCF.

Valpkullsregistrering
Insemination
Ladda upp fil
Ladda upp fil
Ladda upp fil
Ladda upp fil

Hej. Vi har tagit emot din registreringsansökan

bottom of page