top of page

Här hittar du valpar och hundar till salu eller som söker fodervärd.

Har du en valpkull eller en äldre hund till salu?           Mejla in din annons så lägger vi upp den här.

Vad innebär de olika avtalen?

Det finns olika typer av avtal beroende på vad man kommer överens om

Köpeavtal

Vid köp av hund ska ett köpeavtal upprättas mellan säljare och köpare. Köparen betalar en fastställd summa för hunden. Säljaren får inte skriva in äganderättsförbehåll i avtalet. Säljaren kan ha önskemål men har ingen laglig rätt att ställa krav på köparen när hunden är betald. Endast vid avbetalning kan ett äganderättsförbehåll upprättas.

Man kan lägga handpenning om båda parter är överens om det. På avtalet ska det framgå hur mycket i handpenning du har erlagt och om du får tillbaka handpenningen om du ångrar köpet. Om hunden visar sig ha en defekt vid besiktningen har du alltid rätt att häva köpet och få tillbaka handpenningen.

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt.

Det innebär att ett köpeavtal upprättas med villkor om att säljaren har rätt att (vid tik) ta en kull valpar. Som köpare betalar du då istället valpens halva pris.  Kullen ska ha minst en valp som uppnått minst 6 veckor för att det ska räknas som en kull. Är det en hanhund så har säljaren rätt till 2 parningar som resulterar i minst en valp per parning som uppnått 6 veckors ålder. Säljaren har avelsrätten fram till hunden har fyllt 5 år och eventuell omparning kan ske inom tidsperioden om ovanstående villkor inte uppfyllts. Det är viktigt att veta att du som köpare inte har rätt att undanhålla hunden för parning eller kastrera den innan avtalsperioden har gått ut. Det kan bli en dyrköpt historia om du bryter mot avtalet, så ha klart för dig att du kan ställa upp på avtalets villkor innan du skriver på.  Om säljaren väljer att inte använda hunden i avel eller om parningarna inte resulterar i valpar innan hunden fyllt 5 år så så övergår hunden i din ägo utan ytterligare ersättning.

Fodervärdsavtal

Ett fodervärdsavtal innebär att du som fodervärd inte betalar någon köpesumma för hunden. Istället tar du hand om och har hunden som din egen under avtalsperioden och hundägaren har rätt att disponera hunden enligt avtalet. Det är viktigt att du läser villkoren noga innan du bestämmer dig för att bli fodervärd.  Det är först när villkoren för avtalet är uppfyllda eller hunden har uppnått angiven ålder som hunden övergår i din ägo.

bottom of page