top of page
bild 1_edited.png

Vill du registrera din hund hos oss?

Börja med att bli medlem:

Klicka på knappen ”Bli medlem”, fyll i dina uppgifter och betala medlemsavgiften. Du får sedan ett medlemsnummer som du anger i ansökan för stambokföringen.

Registrera hunden:

Klicka på knappen ”stambokföring”, fyll i alla uppgifter och bifoga en läslig bild på originalstamtavlan. Stamtavlan ska vara utfärdad av en officiell organisation eller av en förening tillhörande en officiell organisation.

Är du osäker så kontakta oss innan du genomför ovanstående.

Vill du bli uppfödare hos oss?

Börja med att läsa igenom våra regler för kennelnamn och avel.

Bli medlem.

Registrera ditt kennelnamn. (Du kan registrera en valpkull utan kennelnamn)

Registrera hunden enligt ovan. Om det är en avelshund ska även eventuella tidigare hälsoundersökningar bifogas.

Innan hunden går i avel ska en DNA profil göras, läs mer om det under knappen ”DNA profil”.

bottom of page