top of page

Belastningstest

Trubbnosar/Brakycefala hundar

Trubbnosarna är idag många gånger homogent avlade på samma fel och brister som begränsar deras rörelser och i många fall andningen. Ett skönhetsideal utan sans och förnuft som går före en sund levnadsstandard.

Varför blev det så kan man fundera över men ännu viktigare, varför fortsätter man med en sådan avel?

 

Vi ser det självklart att alla trubbnosar ska kunna leva ett naturligt hundliv utan begränsningar.

Ett samarbete mellan uppfödare är därför viktigare än någonsin för att komma till rätta med aveln och öppna upp för variation i exteriören. För så länge man avlar på samma homogena typ som ger problem så kommer hundarnas levnadsstandard inte att förbättras.                  

Ingen hund ska behöva kämpa med att syresätta sig. Därför är belastningstestet en viktig del för uppfödaren i valet av blivande föräldradjur.

Vad är ett belastningstest?

 

Med ett belastningstest kan man mäta hundens andningsfunktion genom att i rask takt gå en förutbestämd sträcka.

 

Den kan se ut på olika sätt, Rasklubben för Mops (Mopsklubben) använder sig av fysioterapeut och ett pulsbälte som hunden bär. Man börjar med att mäta hundens vilopuls. Sedan joggar hunden i 1 km och under tiden fortsätter fysioterapeuten mäta hundens puls. Efter joggingturen ska den aktiva vilopulsen återställas på utsatt tid dvs inom 3–15 min.

                                   

Testet är obligatoriskt för Mops, Fransk Bulldog och Engelsk Bulldog som ska gå i avel i SCF. 

Testtillfällen annonseras på hemsidan.

Vidare finns det en test som utformats av Cambridge att tillgå inom kort, den har använts i England sedan 2019. Belastningen sker i 3min, sedan lyssnar man med stetoskop efter missljud hos hundarna som utefter det graderas med BOAS 0–3

0-1 innebär att hunden är fri från andningsbesvär                                                       och 2-3 betyder att den har andningsbesvär.

Klinisk undersökning är också ett sätt att undersöka hundarna på men det är väldigt dyrt.

 

Meriter från tex. Agility/ Hoopers kan även vara ett bevis för fri andning.

IMG_20221106_132707.jpg

Höftledsdysplasi  HD
Har du en ras som ska kontrollera höfterna innan den går i  avel så gör det i god tid. 
Det är godkänt att avla på resultat A och B.
I de fall där hunden kan tillföra nya blodslinjer eller andra viktiga egenskaper kan hund med grad C användas om det andra föräldradjuret har grad 0.

Armbågsledsdysplasi  ED
En del raser ska röntga armbågar innan avel. Det är godkänt att avla på grad  0 och 1 om den ena föräldern har 0.

Hunden ska vara minst ett år innan du röntgar den.


Har du importerat en hund som redan är röntgad för något av ovanstående så skickar du in resultatet i samband med registrering av hunden. 

Patella status

Har du en ras där du ska kontrollera knälederna innan avel? Hunden ska vara minst 1 år innan du kan göra det. 

Det är godkänt att avla på grad 0 och 1 under förutsättning att den ena föräldern har grad 0.

Ögonlysning

Har du en ras som ska ögonlysas innan avel? Båda föräldrarna ska vara utan anmärkning vid avel. En del ögonsjukdomar kan man DNA testa istället.

Genetiska DNA analyser

Innan din hund går i avel ska den DNA testas för genetiska sjukdomar som förekommer i rasen.  Labogen har listat raser för olika tester. 

Hos en del raser är ovanstående hälsotester en rekommendation men vi har dessa som krav för att du ska få registrera valpar hos oss.

bottom of page