top of page
analysis-g9cdf337dd_1920.jpg

                                                                Varför DNA profil?

Vi vill att du som uppfödare gör en DNA profil på de blivande föräldradjuren. Det är för att man i kommande generationer ska kunna gå tillbaka och se att registrerade föräldrar också är de faktiska föräldrarna. Profilen blir också en grundplåt om man vill testa för genetiska sjukdomar. På stamtavlan kommer det att finnas ett sigill som bekräftar att hunden är DNA certifierad. Det är också en trygghet för blivande valpköpare att valpens identitet är bekräftad. Ett DNA test behöver man bara göra en gång på hunden.

Vad är  en DNA profil?

Det är ett sorts genetiskt id- kort,  Man tittar på ett antal markörer i arvsmassan och genvarianter som hunden har, Dessa sparas sedan i en databank för framtida bruk.

Markörerna har stor variation och bildar en unik profil för varje individ, likt ett fingeravtryck.

Med DNA-profilen kan man även få fram rasspecifika genetiska sjukdomar . Det är ett viktigt verktyg för uppfödaren för att inte genetiskt föra vidare sjukdomar som kan medföra lidande för djuren. Här får man endast para N/N x N/N eller N/N x N/bärare med varandra.

Har du testat båda föräldrar och de är fria och resultatet är registrerat i SCF eller annan erkänd
organisation, kommer din hund bli betecknad som hereditärt fri. (Hereditärt fri innebär att hunden är fri från den testade sjukdomen eftersom ingen av föräldrarna är bärare av genen.) Men det gäller maximalt 3 generationer. Testresultaten är endast giltiga om veterinär eller en SCF provtagare har tagit prov.

Hur går det till?

Testa blivande föräldradjur eller vuxen hund.

Först beställer du ett DNA kit på ett labb som utför dessa tester. I beställningen kan du välja om du vill göra det med ett blodprov eller med ett svabbtest. När testet har kommit bokar du tid hos veterinären eller provtagaren. Ett blodprov måste göras hos veterinären men ett svabbtest kan utföras av en av oss utsedd provtagare. Sedan skickas provet till labbet av provtagaren och en DNA profil skapas. Svaret skickas till den som har beställt provet. En kopia av resultatet skickas sedan till oss. Tänk på att göra det här i god tid innan valparna registreras. Om du dessutom ska gentesta för sjukdomar i samband med beställning av DNA test, så behöver du göra det i god tid innan löp.  det kan ta några veckar innan du får svar.

Har du frågor eller behöver du hjälp? Kontakta Manuela på 0735-830200

Testa valpkull

På valpar gör man bara svabbtest. Du får testkit av oss tillsammans med valparnas stamtavlor.

Sedan har du tre alternativ.                                                                                                                            Du tar med testet till veterinären när du ska besiktiga valparna. Vi har besiktningsinyg där man markerar att testet är gjort.                                                                                                                            En av våra provtagare gör det. Provtagaren lägger rören i påsen och postar det till oss. 

Du gör det själv genom videosamtal med oss. Du behöver någon som filmar när du svabbar valparna och en chipavläsare. Mamman ska finnas med valparna hela tiden och hennes chip ska avläsas under samtalet.                                                                                                                                      

Provrören postas till oss i den medskickade påsen och vi lagrar dem sedan för framtida behov.

Men stamtavlan är väl bevis nog?

En utfärdad stamtavla är ett bevis på att hunden är registrerad i rasens stambok samt i den förening eller organisation som står på stamtavlan och att hunden är uppfödd enligt de regler som föreningen eller rasklubben kräver.

Att dessutom DNA profilera blir också ett steg i rätt riktning för att fastställa hundens rasrenhet, underlätta framtida avelsurval samt undvika genetiska sjukdomar.

Vad säger lagen?

”Hunden får inte användas i avel om parningskombinationen ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman. Med funktionshinder avses ett tillstånd som försvårar naturliga beteenden eller funktioner hos djur”.

”Man får inte använda hund som är bärare eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag för sjukdom, letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan medföra lidande eller negativt påverka avkommornas naturliga beteende. Undantaget är om de paras med en hund som är konstaterat fri från motsvarande anlag”.

Med andra ord, man får inte para två hundar med varandra som bär på samma genetiska defekt.

Förslag på labb för testning.

Labogen. Vid registrering får du rabatt på enskilda gentester.

Animal genetics

SLU (dyrast)

DNA classic € 45.  Premium € 57
Hundägare: genetiska tester € 62.  Uppfödare € 48
Rasburna ärftliga sjukdomar combi (ca 5 tester ) € 110
Föräldrarskapstest € 15/valp, hund, exklusive DNA profil
Ras specificering € 115

Let’s Work Together

bottom of page