top of page

Röntgenavläsning för armbågar och höftleder

Fyll i nedanstående fomulär och betala avläsningen till 

B-G  5240-7624. Märk inbetalningen med Avläsning/hundens namn                                                      

Boka tid för röntgen hos veterinär. 

Veterinären mailar bilderna till oss som vidarebefordrar dem till avläsaren.  När vi får resultatet från avläsaren registreras det på hunden och du får resultat samt bilder på mailen.

OBS! Bilderna måste skickas i DICOM format.

Avläsare är vet. Mario Lasevoli. Officiell avläsare Italien.

Bilder mailas till: avlasning.scf@gmail.com

Avgifter

Höftlededer  370 kr

Armbågar     250 kr

                        Röntgenavläsning

bottom of page