top of page

                                           Avelsregler för uppfödare

 

Att föda upp rätt är inte alltid lätt.                                                                                     Här har vi sammanställt de regler som vi vill att du som uppfödare ska känna till och följa.

 

Kennelregistrering

Du får registrera en kull utan att ha kennelnamn hos oss. Sedan måste du ansöka om det. Om du redan har ett godkänt kennelnamn ansöker du med det. Kenneln kan inte ha olika kennelnamn i olika organisationer. Om du inte har kennelnamn sedan tidigare skickar du in förslag på namn. Undvik att använda rasnamnet i kennelnamnet. Kanske du vill byta ras eller lägga till en i framtiden. När vi fått in ansökan kontrollerar vi att inga hinder föreligger. Om namnet är nytt publicerar vi det på hemsidan under en månad, har inga protester inkommit under tiden godkänner vi namnet och du får hem en bekräftelse.

När du ansöker om kennelnamn har du också accepterat att följa avelsreglerna.

 

Uppfödarutbildning

Vi vill att våra uppfödare ska ha en bra kompetens, därför ingår en uppfödarutbildning i avgiften för kennelansökan.                                                           Om du redan har den sedan tidigare behöver du inte gå den, då bifogar du examensbevis i ansökan.                                                                                                         Om du har erfarenhet av uppfödning (minst 10 kullar) och har kennelnamn sedan tidigare kan det likställas med en uppfödarutbildning.

 

DNA profil

Vi vill att du som uppfödare gör en DNA profil på de blivande föräldradjuren. Det är för att man i kommande generationer ska kunna gå tillbaka och se att registrerade föräldrar också är de faktiska föräldrarna. Profilen blir också en grundplåt om man vill testa för genetiska sjukdomar. På stamtavlan kommer det att finnas ett sigill som bekräftar att hunden är DNA certifierad. Det är också en trygghet för blivande valpköpare att valpens identitet är bekräftad.

Hur det går till hittar du under ”DNA profil”

Om du lånar en hane från någon annan ska han också svabbas för DNA. 

Ägaren fyller i uppgifterna i bifogad blankett. Provrör och blankett skickas sedan till oss tillsammans med valparnas provrör. 

Avelsregler

Du ska följa Jordbruksverkets regler för avel och hundhållning. Du hittar dem under fliken, JBV avel och hundhållning.

Endast använda rasrena hundar och i möjligaste mån använda föräldradjur utan genetiska defekter. Det är inte tillåtet att göra parningskombinationer om risken för sjukdom och funktionshinder ökar.

Sträva efter att använda avelsdjur som har de anatomiska, fysiska och mentala egenskaper som krävs för rasen enligt rasstandarden.

Inte använda avelsdjur med för rasen genetiska defekter eller med defekter som ligger utanför de upprättade hälsoprogram som finns för rasen.

Avelsdjuren ska vara av samma ras och registrerade i SCF. Avelsdjur med stamtavla i en annan av SCF godkänd organisation ska stambokföras med DNA profil i SCF före eller i samband med parning.

Hane inlånad för parning behöver inte vara registrerad i SCF men ska ha en DNA profil som bifogas vid valpregistrering.

För ras vars standard omfattar storlek, och /eller hårlagsvarianter tillåts parning.

Inte para mor med son, far med dotter eller syskon med varandra.

Endast använda föräldradjur i avel som kan fortplanta sig på naturlig väg. Vid insemination ska båda föräldradjuren ha en dokumenterad avelsförmåga genom normal fortplantning innan insemination genomförs.

Hanhunden ska ha normalt utvecklade och normalt belägna testiklar. Testikelintyg utfärdat av veterinär vid tidigast 6 månader ålder ska skickas med vid första registreringstillfället om inte hunden har deltagit på utställning eller om den inte har registrerade kullar sedan tidigare.

Tiken ska vara minst 18 månader vid första parning och får inte ha mer än 5 valpkullar. Om tiken får 2 kullar efter varandra ska tiken vila minst 12 månader före nästa valpning. Tiken ska inte paras om hon fyllt 7 år och inte haft valpkull tidigare. Tik som fyllt 7 år och haft kull tidigare kan paras, om veterinärbesiktning görs innan och det framgår av intyget att hon utan risk för hälsan kan få en valpkull. Intyget får vara max 1 månad gammalt vid parning och ska skickas med valpregistreringsansökan.

Om någon valp/valpar i kullen har kuperats av medicinska skäl skall veterinärintyg bifogas registreringsansökan. Dessa valpar åläggs utställningsförbud.

Valparna får inte avskiljas från sin mor eller säljas före 8 veckor ålder.

Alla valpar i kullen ska registreras vid samma tillfälle och innan kullen uppnått 12 veckors ålder.

Valpar vars föräldrar inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att registreras.

Uppfödaren är skyldig att tillhandahålla stamtavla med av veterinär ifyllt chipnummer samt besiktningsprotokoll, ej äldre än 7 dagar vid leverans av valp.

Dubbelparning

Dubbelparning innebär att tiken paras med mer än en hane under löpet. Vid parning ska samtliga inblandade hanar svabbas för DNA för att kunna fastställa faderskapet på valparna.

När du ska registerna valpkullen

Det är du som uppfödare och kennelägare som ska skriva på och skicka in valpkullsregisteringen. Du får inte registrera valpar i någon annans namn eller själv agera som bulvan. Gäller även vid köp och försäljning av hund.

Vid registrering ska ansökan vara påskriven av tikägare och hanhundsägare.

 

Följande bilagor ska bifogas om det inte är gjort sedan tidigare:    

DNA profil på bägge föräldrarna. 

Eventuellt testikelbevis.

Intyg på gjorda tester eller avläsningar som krävs/rekommenderas för rasen.

Nedan hittar du information om Jordbruksverkets utrymmesregler för tik och valpar.
bottom of page